Auliikmed

Alates 30.dets. 2021 omistati ETSÜ üldkoosoleku otsusega Pr. Aune Pastile aupresidendi staatus. 
ETSÜ juhatus omistas Hr. Veldo Timmile auliikme staatuse (06.11.22 juhatuse otsusega). 
Palju, palju õnne!

Copyright © 2023